سرکار خانم فاطمه حکمت زاده

  • کارشناس ارشد مشاوره خانواده
  • اختلالات یادگیری و
  • معلم پایه ابتدایی
  • دبیر نمونه کشوری