سرکار خانم سمیرا راهنورد

  • مشاور و مربی توسعه فردی و اجتماعی نوجوان
  • تسهیل گر مهارت فرزند پروری
  • مشاور انتخاب رشته و هدایت تحصیلی پایه نهم