دکتر فردیس هاشمی زاده 

  • مشاوره نوجوان
  • درمانگر فردی
  • خانواده درمانگر
  • رئیس کمییسون خانواده ،ازدواج و امور زنان مجمع جوانان استان اصفهان
  • مدرس دانشگاه فرهنگیان
  • مدرس دوره های تخصصی بازی درمانی
  • بازی درمانگر کودک، نوجوان، بزرگسال
  • مدیر و موسس موسسه سلامت روان رویش مهر و آوای سلامت