دکتر بهروز صابری

  • پزشک و متخصص طب پیشگیری و اجتماعی
  • روانشناس بالینی
  • درمانگر اختلالات خلقی (اضطراب، وسواس و …)