دکتر فردیس هاشمی زاده  مشاوره نوجوان درمانگر فردی خانواده درمانگر رئیس کمییسون خانواده ،ازدواج و امور زنان مجمع جوانان استان اصفهان مدرس دانشگاه فرهنگیان مدرس دوره های تخصصی بازی درمانی بازی درمانگر کودک، نوجوان، بزرگسال مدیر و موسس موسسه سلامت روان رویش مهر و آوای سلامت مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر…

دکترا مدیریت آموزشی

دکتر مرسا آذر استاد دانشگاه دکترای مدیریت آموزشی مشاور (تربیتی و تحصیلی – شغلی) مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com

خانواده و زوج درمانگر

دکتر احسان کاظمینی زوج درمانگر مشاور پیش از ازدواج روان درمان فردی طرحواره درمانگر مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com

روانشناسی عمومی

جناب آقای محمد رضا هاشمی زاده روانشناسی عمومی مدیر داخلی موسسه مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com

مشاور خانواده

دکتر زهرا آذری مشاور خانواده پیش از ازدواج زوج‌درمانی هیپنوتراپیست و عضو انجمن هیپنوتراپی ایران مدرس دانشگاه کارشناس صدا و سیما مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com

خانواده درمانی

سرکار خانم راحله کاردانی خانواده درمانی مشاور اعتیاد زوج درمانگر مشاوره طلاق مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان

سرکار خانم فائزه علی اکبری کارشناس ارشد آموزش و روانشناسی کودکان با نیاز های خاص فرزند پروری مشاوره درون فردی روان درمانگر برای افراد دارای معلولیت مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com

مشاوره تحصیلی

سرکار خانم ریحانه طاهریان کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی مشاوره تحصیلی تخصص اختلالات یادگیری مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

سرکار خانم مریم صرافان کارشناس ارشد مشاوره خانواده خانواده تراپی (بهبود روابط زوجین) مشاوره طلاق مشاوره فردی درمان وسواس فکری و عملی مشاوره در خصوص موارد خیانت مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com

مشاور خانواده و نوجوان

جناب آقای سجاد رحیمی مشاور خانواده و نوجوان مدیر سایتمدیر وب سایت موسسه سلامت روان رویش مهر نویسنده مقالات و پاسخگویی به نظرات کاربران محترم rooyeshemehr.com